Stichting Boomkikkerfonds

Tijdens het amfibieënsymposium in 1998 te Aardenburg is het Boomkikkerfonds opgericht. Hierbij kregen zeldzame amfibiesoorten speciale aandacht en werden een groot aantal leefgebieden aangelegd of hersteld om deze soorten voor de regio te behouden. Het gaat daarbij om de kamsalamander, rugstreeppad en de boomkikker. Vooral deze laatste soort die op het symposium centraal stond.

Kruipend gedierte des aardbodems - Boekje Jan Wolkers

Speciaal voor het amfibieënsymposium te Aardenburg op 13 juni 1998 werd door Jan Wolkers het boekje ‘Het kruipend gedierte des aardbodems’ geschreven en voorgedragen.