Het ideale leefgebied voor de boomkikker is een groot en ondiep water. Daarom heen liggen verschillende kleinere poelen. Struwelen met bomen en struiken, ruig gras, bramen en brandnetels en veel plekjes om te zonnen. Het water is onderling “verbonden” door een heg of een houtsingel het liefst met een houtril.