Net als alle amfibieën is de boomkikker koudbloedig en zit het grootste deel van de dag doodstil op een tak of blad om zoveel mogelijk energie te sparen. ’s Nachts, als hij op zoek is naar voedsel, is de kikker actief. Daarom gaan we in de donkere uurtjes in de omgeving van Retranchement op zoek naar de sympathieke boomkikker en de kamsalamander.

Boomkikker

Met de naar verhouding brede kop, grote ogen en geprononceerde ‘grijphanden’ doet de kikker aandoenlijk aan. Het is een soort die in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van weilanden, heggen en drinkputten goed gedijt. De laatste 20 jaar is er erg veel inspanning gedaan om bestaande leefgebieden van de boomkikker te versterken.
boomkikkerBijvoorbeeld door goede verbindingen tot stand te brengen tussen de bestaande populaties en door nieuw in te richten natuurgebieden en particuliere erven te koloniseren. Deze excursie wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het Zeeuwse Landschap.

Aanmelden: Reserveren is noodzakelijk.
Dit kan bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland via e-mail of via 0113-230936.

Adres: Retranchement
Na aanmelding wordt de plaats van samenkomst doorgegeven.

Kosten: Er wordt een bijdrage van € 5, – t.b.v. de boomkikkers gevraagd.

Excursie 18 mei 2018 – Boomkikker
Getagd op:        

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *