Stichting Boomkikkerfonds heeft als doel:
Het behoud en herstel van het leefgebied van amfibieƫn en in het bijzonder de boomkikker (Hyla arborea).
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van voorlichting en educatie aan overheden, particulieren en bedrijfsleven. Hiernaast kan aandacht besteed worden aan onderzoek met betrekking tot amfibieƫn in de ruimste zin des woords. De stichting heeft geen winstoogmerk.