De verenigingen en organisaties in het grensgebied van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland werken samen om de zeldzame boomkikker een gegarandeerde toekomst te bieden in de streek.

Hoewel de natuur geen landsgrenzen kent, leven de boomkikkerpopulaties aan beide zijden van de grens gescheiden van elkaar. Zo ontstond halfweg de jaren ’90 bij de natuurorganisaties het idee om een heus grensoverschrijdend actieplan voor de boomkikker te starten, het zogenaamde ‘Boomkikkeractieplan’. De bedoeling was – en is – om de soort te behouden door een specifiek beheer van oude dijken en natuurgebieden en door de gerichte aanleg van poelen en hagen.